20. Jula 2024.

Besplatno klizanje na ledu za 30 pripadnika RE zajednice

Romski savjet u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, u sklopu aktivnosti koje realizuje Kancelarija za RE, organizovao je posjetu klizalištu i besplatno klizanje na ledu za 30 pripadnika romske i egipćanske zajednice.

Glavni grad organizovanjem ovakvih i sličnih aktivnosti nastavlja kontinirano da radi na otklanjanju prepreka za potpunu inkluziju Roma i Egipćana, stimulišući kroz brojne projekte ravnopravno učešće romske i egipćanske zajednice u svim društvenim tokovima.

Navedena aktivnost se realizovala u jutarnjim časovima u skladu sa dogovorom sa grupom i ostalima aktivnostima Romskog saveta i Kancelarije za RE.

Romki savjet i Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada, u sklopu aktivnosti koje realizuje Kancelarija za RE, nastavlja uspješnu saradnju!

Betkommarsbahispusulabetjojobetcasibomcasibomcasibomcasibom