23. Juna 2024.

Unapređenje obrazovanja i osnaživanje romske zajednice kroz saradnju sa Zavodom za školstvo

U prostorijama Zavoda za školstvo održan sastanak sa direktoricom Rabom Hodžić, v.d. pomoćna direktorica mr Gordana Tmušić Radulović i samostalnom savjetnicom/ koordinatorkom za RE populaciju Ana Ivanović. 

💭 Ova saradnja ima za cilj unapređenje obrazovanja i osnaživanje romske zajednice kroz brojne aktivnosti i projekte.

📖 Poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.
📖 Pružanje podrške obrazovno- vaspitnim ustanovama u radu sa RE populacijom.
📖 Organizovanje edukativnih radionica, seminara.
📖 Promocija kulturne raznolikosti i socijalne inkluzije.