23. Juna 2024.

Zaslužujemo da budemo uključeni i budemo dio Skupštine Crne Gore

?Skupština Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda, priprema prvi Parlament za Rome koji će se održati 06 Aprila, koji se organizuje povodom Međunarodnog dana Roma , Romski savjet uz poštovanje svih nevladinih organizacija , pojedinaca/pojedinki koji će prisustvovati na pomenutom događaju, želimo da obavijestimo javnost, prije svega pripadnike/ce romske zajednice da nećemo prisustvovati na prvom Romskom parlamentu.

❗️Mišljenja smo da mi kao najmarginalozovanija grupa zaslužujemo da budemo uključeni i budemo dio Skupštine Crne Gore tokom cijele godine, a ne samo povodom Međunarodnog dana Roma.Naš glas se ne čuje u Parlamentu što znači da mi na adekvatan način ne možemo da artikulišemo naše političke interese preko svojih izabranih predstavnika/ca u crnogorskom parlamentu, što je dovelo do ovoga da mi i dalje ostanemo nevidljivi kao građani/ke drugog reda u Crnoj Gori i postanemo vidljivi samo tokom obilježavanja Međunarodnog dana Roma.

?️Romski savjet je podnio Skupštini Crne Gore inicijativu za smanjenje cenzusa za ulazak u Parlament sa 0,70% na 0,35% za pripadnike romske zajednice po sistemu afirmativne akcije, međutim odgovora još uvijek nema i ne smatramo da postoji želja političkih subjekata da ga i bude.

?Podsjećanja radi, predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj je tokom svog izlaganja na 31. sjednici Odbora za ljudska prava i slobode govorio o smanjenju cenzusa , problemima sa kojima se suočavamo, svakodnevnim govorima mržnje upućenim prema nama i istog predsjednika odbora gospodina Vučurovića koji će biti moderator na Romskom parlamentu upitao “Zašto nijedan poslanik Skupštine Crne Gore od 81 njih nije predložio amandman o smanjenu cenzusa za političku participaciju Roma u Crnoj Gori”.

❗️Zbog same činjenice da se o našem narodu govori samo kada je obilježavanje romskih datuma, nećemo dati naš doprinos, jer smatramo da svakodnevno možemo rješavati problem naše zajednice, a ne samo govoriti o istim problemima povodom obilježavanja nekog značajnijeg datuma za našu zajednicu!