20. Jula 2024.

Predsjednik U.O Romskog savjeta Senad Sejdović, kao član Radne grupe, prisustvovao je dvodnevnoj radionici

Screenshot

➡️ Predsjednik Upravnog odbora Romskog savjeta Senad Sejdović, kao član Radne grupe, prisustvovao je dvodnevnoj radionici za pripremu Akcionog plana za implentaciju Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025, za period 2024-2025. Godina ?

? Radionica je u organizaciji Ministarstva ljudskih i manjinskih prava u saradnji sa zajedničkim projektom Evropske unije i Savjeta Evrope Roma Integration III.

‼️ Učesnici/ce su aktivno učestvovali/e u identifikaciji ključnih aktivnosti za naredni period u skladu sa definisanim ciljevima Strategije.

Betkommarsbahispusulabetjojobetcasibomcasibomcasibomcasibom