23. Juna 2024.

Edukativni film “Zajednička kuća”

Screenshot

Edukativni film “Zajednička kuća” nosi naziv istoimenog projekta podržanog od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

Edukativni film ima za cilj uključivanje pripadnika manjinskih naroda u aktivnosti koje direktno utiču na njihovu zajednicu. Ovo podstiče aktivnu participaciju korisnika u društvenom životu. Kroz podsticanje afirmacije prava i promociju antidiskriminacionih politika, projekt doprinosi stvaranju inkluzivnog okruženja koje jača zajedništvo i solidarnost među pripadnicima manjinskih naroda.

Cilj je promovisati antidiskriminacione politike, projekat ima potencijal da utiče na širu društvenu svijest i doprinese pozitivnim promjenama u stavovima i politikama prema manjinskim narodima.

Ukupno gledano, uticaj koji se želi doprinijeti edukativnim filmom ima za cilj očuvanje kulturnog identiteta, uključivanje u društvene procese te doprinos izgradnji inkluzivnijeg društva.

Posebno se zahvaljujemo uvaženim gostima u filmu, gospodinu Fikretu Lulanaju, i gospodinu Mensuru Šaljaju.