23. Juna 2024.

Poziva pripadnicima romske i egipćanske populacije, da upišu djecu u školu te da istraju u njihovom redovnom školovanju.

Screenshot

Video je izrađen u okviru projekta ,,Digitalno obrazovanje i pravna podrška romskoj djeci”, podržanog od Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2. ReLOaD2 program finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu sa lokalnim samoupravama. Sadržaj spota je isključiva odgovornost NVO Pravni centar i ne odražava nužno stavove donatora.