28. Maja 2024.

Ističemo potrebu za osnivanjem odeljenja za Rome unutar Ministarstva prosvjete

Pitanje ispred Romskog savjeta postavila je gospođa Šejla Pepić, diplomirana socijalna radnica, trenutno na Master studijama Fakulteta Političkih nauka- smjera socijalnog rada i socijalne politike.

Obrazloženje:

Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima danas živi većina Roma u Crnoj Gori. Segment konekcije između Romskog savjeta i Ministarstva prosvjete u Crnoj Gori je klučan za unapređenje obrazovanja mladih Roma, što je presudno za promjenu nihovih životnih uslova. Obrazovanje se smatra rješenjem za probleme romske zajednice. Kroz ovu saradnju, ističemo potrebu za osnivanjem odeljenja za Rome unutar Ministarstva prosvjete kao preduslov za autentično predstavljanje njihovih potreba i stvaranje inkluzivnog obrazovnog okruženja.