28. Maja 2024.

U  znak obilježavanja 8. aprila – Međunarodnog dana Roma, održano Drugo zasijedanje Romskog parlamenta.

➡️ U  znak obilježavanja 8. aprila – Međunarodnog dana Roma, održano Drugo zasijedanje Romskog parlamenta.

➡️ Drugo zasijedanje Romskog parlamenta realizovano je u organizaciji Odbora za ljudska prava i slobode, a u saradnji sa Ministarstvom ljudskih i manjinskih prava i Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, pod pokroviteljstvom predsjednika Skupštine Crne Gore.

💭 Otvarajući zasijedanje predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić je istakao da se organizovanjem Romskog parlamenta želi zajednički skrenuti pažnja na prava koja pripadaju romskoj zajednici i na probleme sa kojima se ta zajednica svakodnevno susreće. Zasijedanjem, naglasio je Mandić, parlament svjedoči posvećenost izgradnji inkluzivnog društva.

‼️ Predsjednik Romskog savjeta Mensur Šaljaj istaknuo je važnost priznanja Roma kao nacionalne manjine u Crnoj Gori. Postavio je ključno pitanje predsjedniku Skupštine, Andriji Mandiću, da li su spremni voditi dijalog o izmjeni zakona Ustava Crne Gore na prvoj ili drugoj redovnoj sjednici Skupštine, uključujući poziciju i opoziciju, kako bi se ovo priznanje ostvarilo.

📖 Pitanje ispred Romskog savjeta postavila je gospođa Šejla Pepić, diplomirana socijalna radnica, trenutno na Master studijama Fakulteta Političkih nauka- smjera socijalnog rada i socijalne politike. Obrazovanje mladih je među najvažnijim preduslovima za promjenu uslova u kojima danas živi većina Roma u Crnoj Gori. Segment konekcije između Romskog savjeta i Ministarstva prosvjete u Crnoj Gori je klučan za unapređenje obrazovanja mladih Roma.

➡️ Zbog opravdanog odsustva, gospodina Senada Sejdovića, predsjednika NVO “Romsko vrijeme”, njegovo predviđeno pitanje je postavio predsjednik Romskog savjeta, gospodin Mensur Šaljaj, gospođi Tamari Vujović o aktivnostima Ministarstva kulture u Crnoj Gori usmjerenim na unapređenje kulturnog angažmana i priznavanje doprinosa romske zajednice.